"Profesja" Centrum Kształcenia Kadr

Instytucja oświatowa. Organizuje szkolenia zawodowe i kursy językowe. Obecnie kształci na ponad 80 różnych kierunkach.

DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA:
- zaoczne (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
- wieczorowe (3 razy w tygodniu)

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA:
- nauka trwa rok, tj. 2 semestry

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:
- zaoczne (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
- wieczorowe (3 razy w tygodniu)

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH:
- zaoczne (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
- wieczorowe (3 razy w tygodniu)

Strony